Aktualności
Data dodania: 2011-07-22
Zapraszamy na spotkania z wicemarszałkiem Markiem Kuchcińskim

Serdecznie zapraszamy na spotkania z wicemarszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim:

24 lipca (niedziela), godz. 15.00 - Przeworsk, sala obrad w Ratuszu Miejskim, Rynek,
24 lipca (niedziela), godz. 18.00 - Kolbuszowa, Miejski Dom Kultury, ul. Obrońców Pokoju 66.

Tematy spotkań: nowy program finansowy dla Karpat (w tym Podkarpacia), obecna sytuacja w kraju.  
Data dodania: 2011-07-20
Rząd przekazuje coraz mniej pieniędzy na wiejskie szkoły

Samorządy gminne zmuszone są likwidować coraz więcej placówek. Wicemarszałek Kuchciński otrzymuje liczne interwencje w tej sprawie. Skierował w związku z tym do Minister Edukacji Narodowej zapytanie, czy gminy na wsiach będą otrzymywać tyle pieniędzy, aby wystarczyło na rzeczywiste potrzeby szkół oraz na wydatki wynikające z Karty Nauczyciela. 

Zbyt niskie finansowanie edukacji jest kolejnym krokiem w kierunku całkowitej zapaści polskiej edukacji. Obecnie mamy bowiem: likwidację wiejskich szkół, rezygnację z nauki współczesnej historii Polski, wykreślenie z listy lektur najlepszych dzieł jak Pamięć i tożsamość Jana Pawła II oraz wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, którego nie zdał co czwarty uczeń (a są szkoły, w których nikt nie zdał matury). 

Prawo i Sprawiedliwość uważa natomiast, że system edukacji ma realizować trzy cele: 

►stwarzać dobre szanse edukacyjne wszystkim młodym obywatelom bez względu na miejsce zamieszkania oraz poziom majątkowy i wykształcenie rodziców 
►dawać solidne wykształcenie i przygotowanie do życia w nowoczesnym społeczeństwie 
►sprzyjać rozwojowi ponadprzeciętnych talentów.
Data dodania: 2011-07-12
Kuchciński apeluje o pozostawienie stanowisk dyspozytorów Pogotowia Ratunkowego

W związku z planowaną przez Rząd Platformy Obywatelskiej likwidacją na Podkarpaciu stanowisk dyspozytorów medycznych Pogotowia Ratunkowego z 24 do 11 oraz zmniejszeniem liczby dyspozytorni medycznych z 22 do 4, poseł Marek Kuchciński skierował interwencję do Minister Zdrowia. 

Po likwidacji dyspozytornie będą zlokalizowane tylko w Rzeszowie, Krośnie, Sanoku oraz Mielcu. W praktyce będzie to oznaczać, że mieszkaniec Przemyśla będzie zmuszony wezwać Pogotowie Ratunkowe, telefonując do dyspozytora w Sanoku, a ten przekieruje do Przemyśla informację o zdarzeniu poprzez kolejnych pośredników, czyli operatorów numerów alarmowych w Rzeszowie i Krośnie. Trudno uwierzyć, że taka procedura będzie służyć jak najszybszemu dotarciu Pogotowia Ratunkowego do osób potrzebujących pomocy. 

Przemyśl jest miastem specyficznym, przygranicznym, o ciasnej zabudowie. Występuje tu wzmożony przepływ osób i towarów. W powiecie przemyskim funkcjonuje przejście graniczne w Medyce oraz w sąsiednim, jarosławskim – w Korczowej. Ma zostać uruchomione przejście w Budomierzu (powiat lubaczowski) oraz Malhowicach (powiat przemyski). W mieście budowana jest obecnie wschodnia obwodnica (części autostrady A4), co powoduje i będzie przez najbliższe dwa lata powodować utrudnienia komunikacyjne. W czasie Mistrzostw Europy (Euro 2012) spodziewany jest tu zwielokrotniony ruch turystyczny. 

Pamiętając o tym wszystkim, nie można podejmować decyzji ryzykownych dla zdrowia i życia obywateli, a taką wydaje się zamiar tak znaczącej likwidacji stanowisk dyspozytorów medycznych oraz dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego na Podkarpaciu - argumentuje poseł Kuchciński w piśmie do Pani Minister. 

Mając to na uwadze, poseł zwrócił się o pozostawienie struktury tych stanowisk w niezmienionym kształcie, w tym w Przemyślu w Szpitalu Wojewódzkim.
Data dodania: 2011-07-07
Poseł Kuchciński wsparł postulaty pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” i Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” w apelu skierowanym do wicemarszałka Sejmu RP M. Kuchcińskiego zwróciły uwagę na wieloletnie niedofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Dotyczy to prowadzenia działalności kontrolnej i laboratoryjnej oraz przeznaczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników. Od listopada 2007 r. płace dla tej inspekcji są zamrożone. Doprowadza to m.in. do tego, że inspektorzy sanitarni ratują budżet swoich stacji, przenosząc środki z płac na wydatki pozapłacowe. 

W związku z tym poseł Marek Kuchciński wsparł postulaty pracowników i zwrócił się w interpelacji do minister zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo, aby działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznych nie była kredytowana przez pracowników jednostek? 

Czy Rząd zamierza dotrzymać zobowiązań zawartych w uchwale Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej o 10% przez kolejne 4 lata? 

Jakie działania zostaną podjęte, aby zabezpieczyć realne środki finansowe na prowadzoną przez stacje sanitarno – epidemiologiczne działalność nadzorowo - zapobiegawczą i laboratoryjną, zwłaszcza w kontekście tak potrzebnych akcji, jak zapobieganie ryzyku skażenia żywności?
 

Zgodnie z przepisami, minister ma obowiązek w ciągu 21 dni odpowiedzieć posłowi na zawarte w interpelacji pytania.
Data dodania: 2011-07-05
Na udzielane w biurze posła M. Kuchcińskiego porady prawne jest stałe zapotrzebowanie

Od stycznia 2010 r. do czerwca 2011 r. udzielono ok. 415 porad. Imiennie zarejestrowanych było 320 osób. Niektóre osoby korzystały z porad parokrotnie. 

Zgłaszający się zostali wysłuchani, każdej osobie udzielono porady prawnej lub skierowano ich sprawę do interwencji poselskiej. Porady były udzielane w formie ustnej oraz w formie pisemnej (sformułowanie pozwu/wniosku do sądu, pisma procesowego, pisma do organów administracji, odwołanie od decyzji organów administracji). 

Porady te dotyczyły spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa lokalowego oraz prawa karnego. 

Porady prawne udzielane były również w celu wyjaśnienia procedur cywilnych/postępowań przed sądem jak i wyjaśnienia procedur administracyjnych obowiązujących przy załatwianiu spraw m.in. z organami władzy samorządowej. 

Miejscowości, z których najczęściej pochodzą interesanci to: Przemyśl i okolice (Żurawica, Fredropol, Prałkowce, Krasiczyn, Bircza) jak i z terenu województwa podkarpackiego (Pruchnik, Lubaczów, Ustrzyki Dolne). 

W zakresie prawa cywilnego porady dotyczyły takich spraw jak: wyjaśnienie warunków dziedziczenia majątku, przyjęcia i odrzucenia spadku, podział spadku, sformułowania pozwów o zapłatę, ostatecznego wezwania dłużników do zapłaty, sformułowania sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, podział współwłasności, eksmisja z lokalu mieszkalnego (sprawy te dotyczyły w dużej mierze narastania długu, co w konsekwencji prowadziło do orzeczenia eksmisji, sprawy te łączyły się ze sprawami z zakresu prawa lokalowego). 

Z zakresu prawa rodzinnego porady dotyczyły następujących spraw: rozwodowych, separacji alimentacyjnych, ustanowienia widzeń z dziećmi, ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. 

Porady w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego wiązały się równocześnie z sformułowaniem wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych oraz z pomocą w wypełnieniu oświadczenia o stanie majątkowym rodziny, który uprawniał do starania się o takie zwolnienie. W większości przypadków zwolnienie z kosztów sądowych było uzyskiwane. jak i zwolnienie od opłaty stosunkowej od wartości sporu (jedna z osób otrzymała zwolnienie w wysokości ok 3 tys. zł). 

Z zakresu prawa pracy porady dotyczyły spraw: interpretacji przepisów prawa pracy, uprawnień i obowiązków pracowniczych, przywrócenia do pracy, rozwiązania umów o pracę, czy nawet sformułowania wniosku o odszkodowanie za stosowany mobbing. 

Z zakresu prawa ubezpieczeniowego porady dotyczyły następujących spraw: ustalania świadczeń emerytalnych i rentowych, uprawnień do przejścia na wcześniejszą emeryturę (sprawy z tego zakresu były najczęstsze ze względu na nieinformowanie przez pracowników ZUS-u osób zainteresowanych). Sprawy te dotyczyły także uprawnień kombatanckich – sprawy te skierowane zostały do interwencji poselskich. 

Udzielane porady dotyczyły w większości spraw administracyjnych, związanych z procedurą administracyjną przed organami administracji samorządowej i rządowej. Najczęściej pomagano w sformułowaniu pism do Prezydenta Miasta Przemyśla, wójtów gmin, starostów powiatów. Sporządzano odwołania od decyzji administracyjnych, które kierowane były do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub do Wojewody Podkarpackiego. 

Formułowano również odwołania od decyzji administracji rządowej, w zakresie wywłaszczania terenów pod budowę obwodnicy miasta Przemyśla ze względu na nieprawidłowości wynikłe w trakcie wywłaszczania (zaniżone wartości wywłaszczanych nieruchomości, błędy proceduralne). 

Sprawy z zakresu prawa lokalowego czy spółdzielczego są obszarem najczęstszych zapytań przez obywateli. Dotyczą one przede wszystkim: praw lokatorów w przejętych przez nowych właścicieli kamienicach, zapewnienia lokalu zastępczego, wykupu mieszkania, praw przysługujących lokatorom przy konflikcie ze wspólnotą mieszkaniową czy spółdzielnią mieszkaniową.
Data dodania: 2011-07-05
Poseł Kuchciński interweniuje w sprawie stanu kolei na Podkarpaciu

Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP, zwrócił się do Ministra Infrastruktury z interwencją w związku ze stale pogarszającym się stanem kolei na Podkarpaciu. Wicemarszałek skierował do Ministra następujące postulaty – zapytania: 

– przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na dalszy remont linii kolejowej Rzeszów – Przemyśl; 

– wydłużenia kursowania pociągów na linii Stróże - Biecz do Jasła jako możliwość korzystania z dogodnej formy transportu dla mieszkańców Skołyszyna i Przysieków; 

– przywrócenia kursowania pociągów międzynarodowych na odcinku Jasło - Zagórz - Chyrów; 

– wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, na modernizację linii kolejowej Rzeszów - Jasło oraz na dalszą naprawę torów Jasło - Zagórz. 

Poseł Kuchciński dodał ponadto w swojej interwencji: „Wszelkie zmiany dokonywane na kolei powinny służyć poprawie świadczonych usług. Przekształcenia gospodarcze i strukturalne na Podkarpaciu zależą również od stanu kolei. Podejmowane działania powinny doprowadzić do polepszenia sytuacji kolei, a nie – jak to się dzieje obecnie – do jej dalszej degradacji.

Na zdjęciu: budynek dworca PKP, obecnie remontowany. Modernizacja  linii PKP aż do granicy Polski w Medyce była w planach rządu J. Kaczyńskiego. W tym zamierzano odnowić budynki dworców. Obecny rząd bardzo te plany ograniczył.
Zdjęcie za: pkp.com.
Data dodania: 2011-07-05
Oświadczenie Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Sąd Rejonowy w Warszawie postanowił powołać biegłych lekarzy psychiatrów, którzy mają ocenić stan zdrowia psychicznego przywódcy opozycji parlamentarnej. Chodzi o proces karny, który byłemu premierowi rządu wytoczył jego były minister, niezadowolony z opinii, jaką ten publicznie o nim sformułował. 

Sądy są i powinny pozostać niezawisłe. Ponieważ jednak decyzja sądu ma miejsce na cztery miesiące przed wyborami, dotyczy lidera opozycji parlamentarnej i towarzyszy jej wielomiesięczna medialna nagonka na przedstawicieli opozycji parlamentarnej i jej wyborców, w której inwektywy w rodzaju „faszyści”, „wataha”, „bydło”, „zoologiczni patrioci” były na porządku dziennym, czujemy się w obowiązku zwrócić uwagę opinii publicznej na jej społeczny i polityczny kontekst. 

Nie ma ona bowiem precedensu w dotychczasowej praktyce wymiaru sprawiedliwości III RP. Dlatego nic dziwnego, że ludziom pamiętającym czasy komunistyczne przypomina przypadki wykorzystywania sowieckich sądów do zamykania przedstawicieli opozycji politycznej w zakładach psychiatrycznych. Nie ma żadnego merytorycznego powodu, by podejrzewać lidera opozycji parlamentarnej o kłopoty zdrowotne. Sugerowany przez sąd pretekst – informacja przekazana przez Jarosława Kaczyńskiego, że po osobistej i narodowej tragedii, jaką była katastrofa pod Smoleńskiem, korzystał przez krótki okres z łagodnych środków, pomagających przetrwać najtrudniejsze chwile - jest nieprzekonujący. 

Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, dla których demokracja, niezależność sądów oraz wiarygodność nadchodzących wyborów parlamentarnych są wartością najwyższą o poparcie naszego stanowiska. 

Wyrażamy niepokój związany z brakiem reakcji przedstawicieli najwyższych władz państwowych na tę zaskakującą decyzję sądu. Walka polityczna nie powinna oznaczać stosowania środków sprzecznych z elementarnymi zasadami przyzwoitości. 

W tej sprawie trudno nam zaufać sędziemu, który podjął tę decyzję, a także politykom, dziennikarzom i środowisku prawników, którzy milczą. Obawiamy się, że obojętność opinii publicznej spowoduje akceptację dla podobnych praktyk, co sprawi, że praworządność i demokracja będą w Rzeczypospolitej poważnie zagrożone. 

Podpisali:

Maciej Łopiński,
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Włodzimierz Bernacki, Jacek Sasin, prof. Grażyna Ancyparowicz, Jan Krzysztof Ardanowski, Bożena Borys-Szopa, prof. Selim Chazbijewicz, prof. Henryk Cioch, Krzysztof Czabański, dr Andrzej Duda, Michał Dworczyk, Anna Fotyga, prof. Piotr Gliński, prof. Józefa Hrynkiewicz, Anna Kasprzyszak, Andrzej Klarkowski, Ireneusz Kowalczuk, prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Dariusz Kucharski, prof. Jacek Kurzępa, Adam Kwiatkowski, prof. Ryszard Legutko, Paweł Mucha, dr Piotr Naimski, prof. Andrzej Nowak, Jakub Opara, prof. Waldemar Paruch, prof. Krystyna Pawłowicz, prof. Wojciech Polak, Andrzej Rochmiński, Radosław Rozpędowski, prof. Michał Seweryński, Małgorzata Sołtysiak, Paweł Szałamacha, prof. Ryszard Terlecki, Bożena Ulewicz, dr Witold Waszczykowski, prof. Andrzej Waśko, dr hab. Tomasz Zdrojewski, prof. Jan Żaryn, dr Tomasz Żukowski, prof. Jerzy Żyżyński

Data dodania: 2011-06-28
Wicemarszałek Kuchciński zabiega o duże środki UE dla Karpat

W sobotę, 25 czerwca, w siedzibie Euroregionu Tatry w Nowym Targu, konferencję pt. „Europa bogata Karpatami” otworzył wicemarszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński. Była to kolejna tegoroczna konferencja poświęcona Karpatom. Jej organizatorami byli: Parlamentarny Zespół Karpacki, Starosta Nowotarski, burmistrz Nowego Targu oraz Euroregion Tatry

W trakcie wystąpienia otwierającego konferencję, marszałek Kuchciński przypomniał, że „od 1 lipca kierownictwo w Radzie Unii Europejskiej przejmuje, po Węgrzech, Rzeczpospolita Polska i w związku z tym potrzebne jest przyśpieszenie i wzbogacenie dyskusji oraz refleksji nad stanem obecnym i przyszłością rozwoju Karpat, na obszarze geograficznym tego pasma gór od Austrii aż po Serbię”. Co prawda, współpraca kilku - bardzo zresztą zróżnicowanych - państw karpackich rozwija się dobrze, ale potrzebne jest dalsze intensywne wspólne działanie w celu przyśpieszenia rozwoju Karpat. - Ambitny plan, jaki sobie postawiliśmy, jest taki, żeby w czasach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej podnieść na poziom ogólnoeuropejski problematykę Karpat, nie tylko w kwestii polepszenia współpracy, ale także i w sprawach finansowych. Chcielibyśmy, żeby w tym drugim półroczu postawić sprawę projektu budżetowego Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w którym uwzględniono by sprawę wsparcia finansowego dla rozwoju Karpat albo przynajmniej polepszenia koordynacji współpracy w ramach obszaru karpackiego – zapowiedział marszałek Kuchciński. 

Zauważył on, że „oprócz Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, coraz większe znaczenie w Europie zyskują tzw. makroregiony i odpowiadające im strategie, oznaczające współpracę kilku państw na danym obszarze geograficznym. I tak mamy np. strategię bałtycką, w ramach której współpracują państwa północnej Europy, leżące w basenie, czy też raczej w zlewni Morza Bałtyckiego, bo wchodzi tam m.in. Ukraina. Mamy makroregion dorzecze Dunaju i strategię dunajską, a także makroregion Alpy i strategię alpejską. Jakkolwiek dyskusja nad strategią karpacką rozpoczęła się w 2001 roku, czyli w podobnym czasie co i nad strategią naddunajską, to jednak w przypadku tej pierwszej nie ma jeszcze do tej pory efektów w postaci unijnego wsparcia finansowego.

Marszałek zasugerował, że dobrze byłoby, aby w ramach takiego pakietu znalazł się wniosek co do przyszłości organizacyjnej funkcjonowania Konwencji Karpackiej, a także jej sekretariatu. Mogłyby też zostać uwzględnione ważne postulaty z przemyskiej konferencji karpackiej (z lutego tego roku), z których jeden proponował, aby ideę i problematykę rozwoju Karpat przedstawić szerzej na ogólnoeuropejskiej konferencji 8 września w Krynicy. 

Inny postulat sugerował zwrócenie się do rządów państw karpackich o podjęcie rozmów i uwzględnienie projektu karpackiego w planach negocjacyjnych co do perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jeszcze inny proponował zwrócenie się do rządu o wprowadzenie problematyki karpackiej jako jednego z priorytetów polskiej prezydencji. Postulowano też, aby Partnerstwo Wschodnie było elementem całego programu karpackiego. Wśród postulatów była propozycja organizowania cyklicznych spotkań na temat Karpat z udziałem parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych i euroregionów oraz innych instytucji, czego zresztą realizacją była konferencja karpacka w Nowym Targu. Była też propozycja włączenia uczelni wyższych w proces integracji Karpat i działań związanych z przygotowaniem programu karpackiego, a także propozycja, by we wszystkich państwach karpackich powstały karpackie zespoły na poziomie władz ustawodawczych, a więc w parlamentach Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii oraz innych państw. 

Te zespoły parlamentarne przyczyniałyby się do łatwiejszego wprowadzania podobnych przepisów prawnych, a także – jako organy kontrolne wobec władz wykonawczych – wspierałyby przyśpieszenie współpracy pomiędzy rządami i samorządami. I to w gruncie rzeczy obecnie dzieje się – konkludował marszałek Kuchciński, zapraszając następnie kolejnych prelegentów do zaprezentowania swoich wystąpień w ramach panelu pierwszego. 

I tak m.in. Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, mówił o najważniejszej problematyce Karpat znajdującej odniesienie w inicjatywach podejmowanych w ramach Konwencji Karpackiej. Marek Lisansky, konsul generalny Republiki Słowacji w Krakowie, skoncentrował się na problematyce Tatr po obu stronach granicy, w tym także na zapóźnieniach infrastrukturalnych, podkreślając bardzo mocno potrzebę traktowania tych gór jako jednej całości, bez rozgraniczania ich na Tatry słowackie i Tatry polskie. Antoni Nowak, dyrektor Biura Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu, przytaczał liczne przykłady współpracy trans-granicznej w ramach tegoż euroregionu. 

W drugim panelu, prowadzonym przez senatora Władysława Ortyla, o rolnictwie w Karpatach słowackich mówił były minister rolnictwa Republiki Słowackiej, Marian Radosowsky. Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, prof. Dr hab. Stanisław Hodorowicz przedstawił psychologiczno-socjologiczny portret górali z Podhala. Andrzej Walawski, zastępca dyrektora uzdrowiska Rabka S.A., mówił o szansach i problemach uzdrowisk karpackich. Wojciech Wartak, kierownik Zakładu Górniczego „Geotermia Podhalańska” zaprezentował korzyści ekologiczne płynące z zastosowania energii geotermalnej do ogrzewania budynków; a Waldemar Rataj, prezes Fundacji „Pro Publico Bono”, mówił o korzyściach płynących z turystyki kulturowej i o roli społeczeństwa obywatelskiego. 

W prowadzonym przez posła Edwarda Siarkę panelu trzecim, Pawol Macala, zaprezentował kierowany przez siebie Słowacki Instytut Historyczny „Macierz Słowacka”. Jan Janczy, prezes miejscowego Związku Hodowli Owiec i Kóz, przedstawił historię pasterstwa w Karpatach i perspektywy rozwoju owczarstwa górskiego. Jadwiga Pilch, kustosz muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, mówiła o architekturze drewnianej, stylu życia i obyczajach górali oraz produktach regionalnych Karpat. Burmistrz Żywca, Antoni Szlagor, mówił o Markach Górskich jako o szansie rozwoju regionów górskich. Stanisław Trebunia-Staszel przedstawił rolę prowadzonego przez siebie w Zakopanem Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich w propagowaniu kultury tego regionu. Na koniec Maciej Motor Grelok przedstawił rolę w promowaniu regionu Karpat na przykładzie prowadzonego przez siebie Związku Podhalan.

Na zdjęciu po lewej: przemawia wicemarszałek Marek Kuchciński. Z lewej - konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Marek Lisansky; z prawej -  podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska RP, Janusz Zaleski.
Na zdjęciu po prawej: wicemarszałek Kuchciński podczas prowadzenia pierwszego panelu.
Data dodania: 2011-06-22
W Zakopanem odbyła się uroczysta premiera góralskiej opery o Janie Pawle II

W niedzielę, 12 czerwca, wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, jako honorowi goście, obejrzeli w Zakopanem (w kinie „Sokół”) premierę opery góralskiej o Janie Pawle II. 

Ten czteroaktowy spektakl, w którym wzięło udział ponad 120 aktorów-amatorów i muzyków, pokazywał emocjonalne związki pomiędzy góralami z Podhala i polskim papieżem. Poszczególne akty tego widowiska przygotowały grupy górali: z Bukowiny Tatrzańskiej, Nowego Targu, Zakopanego oraz Ludźmierza. 

Przy akompaniamencie kapeli, górale śpiewali o jakże licznych spotkaniach z Janem Pawłem II, zarówno w Watykanie, jak i w Zakopanem, Ludźmierzu i na nowotarskim lotnisku. Nie zabrakło też góralskich tańców, a w trakcie poszczególnych aktów wyświetlane były (na tle Giewontu) fotografie z życia Karola Wojtyły i Jego papieskiego pontyfikatu. 

Reżyserem tego znaczącego artystycznego przedsięwzięcia jest Józef Pitoń, a libretto napisał poroniński poeta - Franciszek Łojas-Kośla. Inicjatorem stworzenia góralskiej opery był ks. Władysław Zarębczan, zakopiański duszpasterz przeniesiony od niedawna do Rzymu. Honorowy patronat nad góralską operą objął metropolita krakowski. 

Opera została nagrana na CD i DVD i będzie do nabycia.
Data dodania: 2011-06-22
Życzenia radosnych i bezpiecznych wakacji dla nauczycieli, rodziców i uczniów


Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński skierował z okazji zakończenia roku szkolnego na ręce Dyrektorów przemyskich szkół serdeczne życzenia dla Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi, Rodziców i Uczniów. 


Poniżej treść tego okolicznościowego listu:

Szanowny Panie Dyrektorze/Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, 

mija kolejny rok szkolny i rozpoczynają się letnie wakacje. Jest to przede wszystkim bardzo radosny, długo oczekiwany moment, ale również i taki, w którym w polskiej edukacji dokonujemy podsumowania pracy. Właśnie teraz zastanawiamy się, czy zrobiono wszystko, aby szkoły dobrze przygotowały naszych uczniów do przyszłej pracy. 

Myślimy też o tym, czy nasze szkoły są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, czy są bezpiecznym miejscem oraz o tym, czy nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi otrzymują sprawiedliwe wynagrodzenie. 

Wszyscy wiemy, że - generalnie – nie jest z tym najlepiej, że placówki, aby się rozwijać, potrzebują większego wsparcia ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządu terytorialnego. Nie można pod żadnym pozorem pozwolić na zmniejszanie dofinansowania dla oświaty lub na likwidację szkół – bo to grozi zapaścią cywilizacyjną Polski. Należy o tym pamiętać, mimo wakacji. 

Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Kadrze Kierowniczej, Kadrze Pedagogicznej, Pracownikom Administracji i Obsługi Państwa Szkoły za ich trud i zawodowe poświęcenie. Chciałbym także szczególnie podziękować i pogratulować Rodzicom i Uczniom za ich wytrwałość, ambicje, sukcesy i pokonywanie barier. Wszystkim Państwu z głębi serca życzę radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. 


Z wyrazami szacunku Wicemarszałek Sejmu RP 
Marek Kuchciński


Warszawa, dnia 22 czerwca 2011 roku
Data dodania: 2011-06-21
Wicemarszałek wspiera Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy

Poseł Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu RP, przekazał na organizację szachowej II Ligii Juniorów kilka nagród rzeczowych: torbę podróżną, mp3, grę DVD, monografie o Sejmie RP oraz słodycze.

Więcej informacji o przemyskim klubie pasjonatów gry w szachy można znaleźć na stronie internetowej Sportowo-Kulturalnego Klubu Szachowego, otworzy się po kliknięciu na baner. Trzymamy kciuki za naszych szachistów. 
Data dodania: 2011-06-13
Zbieramy podpisy pod wnioskiem o referendum ws. komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia

Zgodnie z niedawną zapowiedzią w Rzeszowie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, rusza akcja zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem do Sejmu RP o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z sektorów strategicznych dla Polski. 

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500.000 osób mających prawo udziału w referendum. Oczywiście zależy nam na zebraniu jak największej liczby ważnych podpisów obywateli. 

Pobierz wzór karty służącej do zbierania podpisów popierających wniosek. Ustalony wzór karty jest jedynym właściwym. 

Na każdej karcie obligatoryjnie musi znajdować się określenie sprawy oraz propozycje pytań. Niedopuszczalnym jest „doklejanie” bądź zbieranie kart tylko z tabelą na podpisy. Wszystkie rubryki w tabeli winny być właściwie i czytelnie podpisane (w miarę możliwości również podpis). 

Zakończenie zbierania podpisów pod wnioskiem planowane jest na koniec czerwca 2011 r. Do tego czasu zebrane podpisy należy dostarczyć do najbliższych biur parlamentarnych PiS, biur partii lub przesłać do biura PiS w Warszawie (ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa). 

Istnieje możliwość wcześniejszych cząstkowych wysyłek, jednak ze znaczną ilością podpisów. 

Za: pis.org.pl
Data dodania: 2011-06-13
Przemyśl: profesor Jan Szyszko o problemach energetyki w Polsce

W środę 8 czerwca w Biurze Poselskim Marka Kuchcińskiego w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa byłego ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa m.in. w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, Jana Szyszki, profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Prof. Szyszko, razem z posłem Andrzejem Ćwierzem z Jarosławia, przedstawił m.in. aktualne zagrożenia energetyczne dla polskiej gospodarki. Na wstępie profesor poinformował, że ostatnio na terenie nadleśnictwa Oleszyce, w obecności metropolity lwowskiego, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego oraz biskupa zamojsko-lubaczowskiego, leśnicy posadzili symbolicznie kilkaset dębów ku czci leśników zamordowanych w Katyniu oraz leśników, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem

Polscy leśnicy – obok oficerów Wojska Polskiego - byli masowo mordowani przez NKWD na terenie okupowanym przez Rosję sowiecką. Jan Szyszko podziękował mieszkańcom Przemyśla i Ziemi Przemyskiej za najbardziej liczebny udział w akcji zbierania podpisów, zorganizowanej w obronie polskich lasów przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i posłów „Prawa i Sprawiedliwości”. 

Profesor przypomniał, że rząd koalicyjny Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego podjął działania, aby włączyć lasy państwowe do sektora finansów publicznych. Było to jakby rozpoczęcie procesu destabilizacji polskich lasów państwowych, poprzez przygotowanie ich do prywatyzacji. 

- Dzięki poparciu społecznemu zebraliśmy w naszej akcji ponad milion dwieście tysięcy podpisów i rząd wycofał się z tych działań. Tak więc udało się obronić polskie lasy państwowe. W tej sprawie zorganizowaliśmy wtedy warsztaty i wielką konferencję w Sejmie, Senacie i w Nadleśnictwie Tuczno, pokazując jak wiele dwutlenku węgla wchłania las, co można wykorzystać w limitach na produkcję dwutlenku węgla nadawanych Polsce przez Unię Europejską. Jest to więc ogromna szansa dla polskiej gospodark,i aby wyjść z tego zagrożenia, które spowodował obecny rząd poprzez bezkrytyczne przyjęcie unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego - powiedział J. Szyszko.

- Rząd zrezygnował z polskich sukcesów redukcji emisji dwutlenku węgla, oddając je jakby na wspólny majątek Unii Europejskiej, a równocześnie przyjął bardzo wysokie normy zmuszające Polskę do kupowania limitów emisji przy produkcji energii elektrycznej, ciepła, szkła, cementu, stali i papieru. To spowodowało, że mamy w Polsce najdroższą w Europie energię elektryczną, a w przyszłym roku będzie kolejny wzrost tych cen o kilkadziesiąt procent. Jest to haniebna decyzja z punktu widzenia interesów gospodarczych Polski, że blokujemy własne zasoby energetyczne (największe w Europie pokłady węgla kamiennego i brunatnego), uzależniamy się od coraz droższego gazu rosyjskiego i jednocześnie rezygnujemy z wielkich sukcesów polskiej gospodarki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez m.in. zwiększenie wydajności energetycznej przy spalaniu węgla. W ramach pakietu klimatyczno-energetycznego polski rząd zobowiązał się, że będziemy wychwytywali dwutlenek węgla z powietrza, skraplali go i magazynowali go w pokładach geologicznych przy cenie do 100 euro za jedna tonę. Rząd „Prawa i Sprawiedliwości” przygotował ustawę regeneracji i powiększenia obszaru lasów dla polepszenia bilansu wytwarzania dwutlenku węgla. Obecny rząd z tej opcji zrezygnował, natomiast dopuścił do tego, że jeśli obcokrajowiec kupi polski las albo kupi prawo do pochłaniania dwutlenku węgla przez polski las, to będzie otrzymywał pieniężny ekwiwalent za pochłanianie dwutlenku węgla. Tymczasem samego drewna mamy w polskich lasach za 350 miliardów złotych. Jest jedna czwarta terytorium kraju – ponad 7 milionów hektarów. A pod tymi hektarami jest piasek i żwiry. A jeszcze głębiej są zasoby naturalne. I prawo geologiczne przygotowuje się tak, że właściciel gruntów może być właścicielem zasobów strategicznych. No to co się dziwić, że kręgi liberalne chcą to sprywatyzować. I za to wszystko, w moim przekonaniu, obecny rząd powinien stanąć przed trybunałem stanu – dodał prof. Szyszko. 

Przyznał ponadto, że w dalszej perspektywie wydobycie tzw. gazu łupkowego może poprawić sytuację energetyczną Polski, jednakże zagrożeniem jest tu z kolei sprzedawanie nie tylko koncesji poszukiwawczych, ale i wydobywczych. Jednocześnie nowe prawo geologiczne, które będzie niedługo zatwierdzane, daje możliwość handlowania koncesjami wydobywczymi przez tych, którzy je nabyli w tej chwili jako jeszcze koncesje poszukiwawcze. 

Prof. Jan Szyszko zaapelował. aby zwracać uwagę na te kwestie energetyczne i aby bronić polskich interesów, polskich zasobów energetycznych i tym samym bezpieczeństwa energetycznego Polski. To ostatnie budować można dwojako: albo na własnych zasobach, o ile się je posiada, albo na dywersyfikacji dostaw przez podmioty konkurencyjne wobec siebie. Niestety, obecny rząd zniszczył bezpieczeństwo energetyczne Polski w oparciu o własne zasoby, a równocześnie, nie wiadomo dlaczego, podpisał kontrakt na wieloletnie dostawy gazu rosyjskiego, i to wiedząc już o tym, że mamy własne zasoby gazu łupkowego.
Data dodania: 2011-06-12
Wszyscy pomagają, aby dzieci miały udane wakacje

Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP, przekazał dwie torby podróżne oraz termosy na dzisiejszy Wielki Piknik Charytatywny Życia Podkarpackiego, z którego dochód przeznaczony jest na kolonie dla dzieci. Mamy nadzieję, że rzeczy te przydadzą się podczas zbliżających się wakacji.

W programie ww. Pikniku znajduje się mecz piłki nożnej, w którym parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości reprezentować ma przemyska drużyna Forum Młodych PiS na czele z ich szefem Maciejem Kamińskim.
Data dodania: 2011-06-10
Wizyta marszałka Kuchcińskiego na Słowacji

W dniach 30-31 maja wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przebywał z wizytą na Słowacji. W miejscowości Martin (środkowa Słowacja) uczestniczył on w rozpoczynających się obchodach jubileuszu 150-lecia „Macierzy Slowackiej”, organizacji (analogicznej do polskiego „Ossolineum”) dbającej o słowacką kulturę, tradycję, język i tożsamość narodową. 

W trakcie uroczystości Marek Kuchciński został odznaczony przez władze tej organizacji „Medalem Cyryla i Metodego”, odlanym z okazji jubileuszu „Macierzy Słowackiej”. W miejscowości Czadca (północna Słowacja), marszałek Kuchciński spotkał się m.in. z wiceprzewodniczącym słowackiego parlamentu - P. Hruszowskim oraz z wicepremierem, ministrem transportu i rozwoju regionalnego – Pawłem Figelem.

W nieoficjalnych rozmowach omówiono m.in. różne formy współpracy pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Chrześcijańską Demokracją, którą ci politycy reprezentują w parlamencie i koalicyjnym rządzie Słowacji. Współpraca ma dotyczyć m.in. ochrony wartości chrześcijańskich dotyczących godności i niezbywalnych praw osoby ludzkiej w odniesieniu do życia publicznego w całej Europie, a w szczególności w Polsce i na Słowacji. Przedyskutowano także kwestię rozwoju Karpat i udziału polityków słowackich w popieraniu tej idei na forum Unii Europejskiej.

Warto tu dodać, że na odbywające się 24 maja tego roku w stolicy Słowacji, Bratysławie, spotkanie przedstawicieli państw -sygnatariuszy „Konwencji Karpackiej” (Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat), marszałek Marek Kuchciński przesłał oficjalny list, który został odczytany przez polskiego wiceministra ochrony środowiska, Janusza Zaleskiego.

List wicemarszałka M. Kuchcińskiego |pobierz|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
 
Warto zobaczyć  
Kalendarium  
Galeria  
Kampanie wyborcze  
Polecamy  
 
 
  Hosting c-net ::: realizacja jm ::: 2005-2011